KBW Freital - Gruen fuer Alle Freitag, 19. April 2019 - 22:52 Uhr